top of page
f33811_46c7ad599c65492c89af75a90986b6b3_mv2.webp

Згода на обробку
персональних даних

Я (далі – Користувач), продовжуючи використовувати даний інформаційний ресурс (далі – Сайт), відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку моїх персональних даних, що збираються через сайт https://foundconsulting.site, а саме: 

1) відомості та/або дані, що збираються в автоматичному режимі, в тому числі з використанням метричних програм;
2) відомості та/або дані, що надаються Користувачем при заповненні реєстраційний, конклюдентних форм на Сайті, а так само у процесі користування Сайтом.
Конклюдентною формою вважається форма, яка передбачає введення персональних даних Користувача для вчинення правочину відповідно до чинного законодавства;
3) файли cookie (cookie-файли). Cookie-файли є інформаційними файлами, які надходять до комп’ютера або мобільного пристрою, коли той використовується для відвідування сайтів.
Інформація, що передається мною, може бути використана для надання мені послуг, що пропонуються на сайті https://foundconsulting.site.
Зазначена згода надана з урахуванням вимог ст.7, ст.8 і ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє без обмеження території дії.
Я цим підтверджую, що отримав повідомлення про Власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, а також відомості про мої права, визначених законом України «Про захист персональних даних» для досягнення зазначеної мети і можливості передачі моїх персональних даних третім особам на розсуд Власника персональних даних.
Зміст моїх прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мені повідомлено і зрозуміло.
Зазначена згода діє безстроково до дати її відкликання мною шляхом направлення на адресу Володільця персональних даних письмового повідомлення про вказане відкликання в довільній формі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.
Володілець персональних даних залишає за собою право в будь-який час внести зміни до даного положення. Після внесення змін, такі зміни вступлять в силу відразу ж після розміщення їх на Сайті.

Безкоштовна консультація

Заповніть форму та замовте безкоштовну

консультацію від експерта

bottom of page