top of page
f33811_46c7ad599c65492c89af75a90986b6b3_mv2.webp

Угода про нерозголошення конфіденційної інформації

Я (далі – Користувач), продовжуючи використовувати даний інформаційний ресурс (далі – Сайт) https://foundconsulting.site, та володілець даного сайту (далі – Надавач Послуг), разом Сторони а кожен окремо Сторона домовились про наступне:

1. Сторони повинні вжити необхідних заходів і робити все від них залежне, щоб запобігти розголошенню конфіденційної інформації, що належить Сторонам, що стане відомою в процесі співпраці щодо надання послуг. Передача конфіденційної інформації третім особам може здійснюватись лише за попередньою письмовою згодою Сторони, якою ця інформація належить або ким контролюється.
2. Кожна із сторін за цією Угодою погоджується, що інформація, передана їй у зв'язку з наданням послуг, призначені лише для конфіденційного використання та не будуть, без попередньої письмової згоди іншої Сторони, розголошені будь-якій особі.
3. Сторони визнають, що вони можуть бути зобов’язані надати конфіденційну інформацію державним структурам чи представникам влади відповідно до законодавства України або з метою отримання дозволу на здійснення тієї чи іншої дії чи погодження документації. У зв'язку з цим Сторони зроблять усе можливе для розголошення лише тієї інформації, яка необхідна у кожному конкретному випадку. Сторона, яка має таку інформацію, не повинна без вагомих причин перешкоджати її передачі державним структурам та представникам влади.
4. Ця Угода стосується конфіденційної інформації та підлягає пред'явленню державним та іншим офіційним органам, а також третім особам лише за рішенням Сторін або у випадках, встановлених чинним законодавством України.
5. Положення цієї Статті збережуть чинність протягом 1 (одного) року після припинення будь-якого правочину, укладеного між Сторонами для надання послуг.

Безкоштовна консультація

Заповніть форму та замовте безкоштовну

консультацію від експерта

bottom of page