top of page
f33811_46c7ad599c65492c89af75a90986b6b3_mv2.webp

Допомога підприємцям з України
в стягненні заборгованості

Докладніше дізнатися нижче

Boris Goenko.jpg

Борис Гоєнко

Юрист-міжнародник

Маю досвід роботи з правового забезпечення бізнесу за різними напрямами: договірне та судово-претензійне, позасудове вирішення спорів, міжнародне структурування та міжнародне податкове планування. Працював як з приватними підприємцями, так і з різними категоріями бізнесу.

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

Стягнення заборгованості

  Види заборгованостей

  За суб’єктами видiляють заборгованiсть мiж:

 • фiзичними особами;

 • юридичними особами;

 • змішаний тип.

  За предметом заборгованiсть може бути:

 • кредитна;

 • згiдно з договором позики чи боргової розписки;

 • за отриманий товар чи послугу. 

 

  3 стадії стягнення заборгованості

  Досудова.
  Цей етап передбачає залучення кредитора для пiдготовки претензiй та письмових вимог до боржника, проведення переговорiв з ним, реструктуризацiї боргу iз укладенням нового договору. У разi згоди боржник добровiльно виплачує борг за бiльш лояльними умовами. Якщо добровiльна виплата неможлива, кредитор змушений вдатися до наступного етапу стягнення.

  Судова.
  Якщо дебiтор не має можливостi виплатити борг або вiдмовляється вiд дотримання договору, стягнення боргу вiдбувається через суд. Судове стягнення вiдбувається на основi порушення кримiнального провадження за наявностi ознак правопорушення. На цьому етапi основну роль грає коректна позовна заява. Її складає квалiфiкований спецiалiст, обґрунтовуючи позицiю позивача та зазначаючи наявнi докази. Завершальним елементом другого етапу є видача судом виконавчого листа або судового наказу, якi стають пiдставою для стягнення заборгованостi в примусовому порядку.

  Стягнення заборгованостi за рiшенням суду.
  На основi виконавчого листа чи судового позову кредитор звертається до державної виконавчої служби чи приватної установи для виконання рiшення суду — примусового стягнення боргу. 

  Як ми допомагаємо

  Нашi фахiвцi багатоорiчний практичний досвiд, що дозволяє:

 • проаналiзувати дебiторську заборгованiсть i зобов’язання контрагентiв;

 • пiдготувати i подати позовну заяву до суду;

 • представляти клiєнта на судових засiданнях, в апеляцiйнiй та касацiйнiй iнстанцiях;

 • забезпечувати виконання рiшень суду (аналiз майна й рахункiв боржника, накладення арештiв, продаж майна);

 • оцiнити ефективнiсть управлiння заборгованостями;

 • скласти договiр пролонгацiї чи вiдстрочки виплати боргу;

 • створити заходи з покращення управлiння заборгованiстю та iнше.
   

Безкоштовна консультація

Заповніть форму та замовте безкоштовну

консультацію від експерта

bottom of page