top of page
f33811_46c7ad599c65492c89af75a90986b6b3_mv2.webp

Допомога підприємцям з України
у впровадження звіту Баланс

Докладніше дізнатися нижче

Звіт Баланс

Про звіт

  Баланс або звіт про фінансовий стан — це документ, який демонструє реальне фінансове становище компанії. Цей звіт містить інформація щодо власного капіталу організації, її активів та зобов’язань.
  Звіт про фінансовий стан є необхідною формою звітності для всіх юридичних осіб, які повинні вести бухгалтерський облік, окрім бюджетних установ і банків.

Формат подання звіту

  Баланс бізнесу складається щомісяця (такі звіти називають проміжними) із наростанням підсумку дільності підприємства з початку звітного періоду (року). Зведений звіт пишуть станом на останній день року (31 грудня) включно.

Специфіка Балансу

  Підприємствам дозволяється випускати статті, якщо інформація для їхнього розкриття відсутня, за винятком ситуацій, коли ця статтю було використано в попередньому звіті.
Крім того, до звіту можна додавати власні рядки, якщо є суттєва інформація, що не підпадає під інші розділи звіту.

Структура звіту про фінансовий стан

  Баланс має наступну структуру:
Актив
● необоротні активи;
● оборотні активи;
● необоротні активи, що утримуються підприємством для продажу, а також групи вибуття.
Пасив
● капітал підприємства;
● довгострокові зобов’язання/забезпечення;
● поточні зобов’язання/забезпечення;
● зобов’язання, які пов’язано з необоротними активами для продажу, а також групами вибуття;
● додатковий рядок — чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Безкоштовна консультація

Заповніть форму та замовте безкоштовну

консультацію від експерта

bottom of page